Biz hakda

Zawod gezelenji (2)

Biz kim?

Ningbo Jiehuang Chiyang Elektron Tehnologiýa Co., Ltd.

Ningbo Jiehuang Chiyang Elektron Tehnologiýa Co., Ltd.Galp bölekler, guýma bölekleri, metal möhürleme bölekleri, CNC işleýiş bölekleri, poroşok metal bölekleri, metal sanjym galyplary (MIM) bölekleri, plastmassa sanjym bölekleri, sanitariýa klapanlary, dürli enjam önümleri we ş.m. ýaly metal bölekler boýunça hünärmenler.Dürli pudaklarda - Awtoulag, senagat, elektronika we lukmançylyk ugurlarynda dürli programmalara hyzmat edýäris.
Indi bizde 16 bölek sanjym galyplaýyş maşynlary, 4 bölek peselýän peç we 6 bölek sinterli peç bar.
20+ inersener, 220 + işçi, ösen synag enjamlary, ajaýyp dolandyryş ulgamy we 15+ ýyldan gowrak iş tejribesi bize dünýäniň köp sanly kompaniýalaryna hyzmat etmäge mümkinçilik berýär.
MIM tehnologiýasy sarp ediş elektronikasy, lukmançylyk enjamlary, awtoulag bölekleri we beýleki önümçilik bölekleri ýaly köp ugurlara ýaýrap bilýär.
Siziň bilen bilelikde ösmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn!

Biziň güýjümiz

Hasaba alnan maýasy 33,5 million ýuana we “Metal Parts Solution Provider” -iň bir nokady. Biz JIEHUANG Topary bilen baglanyşykly tehnologiýa gönükdirilen kompaniýa we birleşdiriji önüm öndürmek we satmak bilen meşgullanýarys, bizde poroşok metallurgiýa önümleri we metal bar sanjym galyplaýyş önümleri we Die guýma önümleri (Alumimin we Znic Alloy), 3 zawod, Önümlerimiz esasan 3C (Kompýuter, Aragatnaşyk, Sarp ediji Elektronikasy) pudaklaryna Awtoulag bölekleri we Senagat bölekleri ulanylýar.

biz hakda

Üstünliklerimiz

Hyzmat üpjün ediji, R&D, önümçilik we satuwy birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.

15 ýyldan gowrak işlemek we tehniki ugurda çuňňur ösdürip ýetişdirmek arkaly, kompaniýanyň 220+ işgäri bar, ýyllyk önümçilik kuwwaty 75 milliondan gowrak bolan 35+ önümçilik liniýasy bar.Kompaniýa ISO9001 hil dolandyryş ulgamy, ISO14001 daşky gurşaw dolandyryş ulgamy we OHSAS18001 hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan geçdi;Kompaniýanyň tehnologiki innowasiýasy 14 oýlap tapyş patentini, 13 sany peýdaly model patentini, 3 sany ylmy we tehnologiki üstünlikleri, 2 sany ýokary tehnologiýaly önümi we 30-dan gowrak MIM-iň esasy umumy tehnologiýa gözleg netijelerini aldy, bularyň hemmesi senagat taýdan ulanylyşy gazandy..

220+

Işçiler

35+

Önümçilik liniýalary

20+

Gözleg we in engineenerler

28000+

inedördül metr desgalar

Näme edýäris?

Tehniki toparymyz, adaty metal böleklerini ösdürmekde 20+ ýyllyk tejribä eýe.

Taslamany ösdürmegiň ähli tapgyrlarynda - talaplary meýilleşdirmekden, gurallary dizaýn etmekden we köpçülikleýin önümçilikden, FOT we önümçilikden, ýük daşama çenli siziň bilen işleşeris.Metal awtoulag bölekleri, elektron bölekleri, 3C elektron bölekleri, takyk lukmançylyk bölekleri ýaly takyk metal önümlerini ýasap bileris!

hakda
hakda
hakda
MIM MOLD 2

Hyzmatdaşlyga hoş geldiňiz

Sitirlemek üçin haýsydyr bir soragyňyz bar bolsa, arkaýyn habarlaşyň.

2015-nji ýylda halkara işewürlik depesini iberdik.Ningbo, ingNingbo Jiehuang Çiýang Elektron Tehnologiýa Co., Ltd.internationalhli halkara işewürligimiz bilen iş salyşmak. Biziň toparymyz bäsdeşlik bahasy, durnukly öndürijiligi we ýokary tehnologiýasy bilen adaty metal önümleri üçin köp sanly meşhur kompaniýa tarapyndan ileri tutulýan üpjünçi hökmünde saýlandy. Biz siziň üçin gowy işewür hyzmatdaş bolmak isleýäris uzak wagtlap Hytaýda.Sitirlemek üçin haýsydyr bir soragyňyz bar bolsa, arkaýyn habarlaşyň.OEM metal bölekleriňiz hoş geldiňiz.Netijeli we dostlukly satuw toparymyz size elmydama örän bäsdeşlikli sitatalar we ähli soraglaryňyza çalt jogap berer.

Indiki umyt sen!