HYZMAT HYZMATY

Bizi saýlaň, pleönekeý saýlaň

Bir bitewi metal bölekler, dünýä belli kompaniýalaryň ynamdar hyzmatdaşy

ÖLÜM KASTING

die-casting-parts3-removebg-deslapky syn

Die guýma prosesi maşyn, galyndy we garyndy we beýleki üç elementiň ulanylmagy, basyş, tizlik we wagt birleşdirilen prosesdir.Metal gyzgyn işlemek üçin ulanylýar, basyşyň bolmagy beýleki guýma usullaryndan tapawutlylykda öl guýma prosesiniň esasy aýratynlyklarydyr.Basyş guýmak, häzirki zaman metallary gaýtadan işlemek tehnologiýasynda az kesilen çalt ösýän ýörite guýma usulydyr

MIM

MIM bölekleri

Metal sanjym galyplaýyş (MIM), plastmassa sanjym galyplaýyş senagatyndan işlenip düzülen arassa galyplaýyş tehnologiýasynyň golaýynda tozan metallurgiýasynyň täze görnüşidir. Plastiki sanjym galyplaýyş tehnologiýasy arzan bahadan her dürli çylşyrymly şekilli önümleri öndürip biler, ýöne plastmassa önümleriniň güýji däl beýik.Powerokary kuwwatly we oňat aşaga çydamlylygy bolan önümleri almak üçin plastmassa metal ýa-da keramiki poroşoklar goşup bolýar.

PM

pm-parts1-removebg-deslapky syn

Poroşok metallurgiýasy, metal bölek önümlerini emele getirmek we süzmek arkaly metal poroşok ýasamak we metal ýa-da garyndy (ýa-da metal poroşok we metal däl poroşokyň garyndysy) çig mal hökmünde ulanmak prosesi.

csdfv

Demir / Poslamaýan polat /
Alýumin / sink garyndysy

cghfgb

ähli galyplary hödürläp bileris

cddv

Nusgalar üçin 3D çap etmek
Has çalt we arzan

fsddsv

Znik örtük / Chrome örtük /
PVD / Garalamak / Anodizasiýa

JH TEXNIK BARADA

Hytaýda öňdebaryjy bir bitewi metal bölekleri bilen üpjün ediji Ningbo Jiehuang Elektron Tehnologiýa Ş., Toparymyz ýasalan metal bölekleri öndürmekde köp ýyllyk tejribä eýe. metal bölekleri, metal sanjym galyplary (MIM) bölekleri, plastmassa sanjym bölekleri, sanitariýa klapanlary, dürli enjam önümleri we ş.m.Dürli pudaklarda - Awtoulag, senagat, elektronika we lukmançylyk ugurlarynda dürli programmalara hyzmat edýäris.

Üstünlik meselesi

Cörite 3C önüm

Autoörite awtoulag bölekleri

Custörite awtoulag Psrts

Cörite 3C önüm

Bölümiň ady: Akylly elektron gapy gulpy (tingiwopis)
Agramy: 0,45 kg
Material: ADC12
Ualyllyk göwrümi: 800,000 set
DCM: 280T

Bölümiň ady: Nebit nasosy.
Agramy: 1,22kg
Material: ADC12
Ualyllyk göwrümi: .80,000pcs
DCM: 350T

Bölümiň ady: Süzgüç bedeni (Poroşok reňk)
Agramy: 0,3 kg
Material: ADC12
Lyyllyk göwrümi: 80,000 sany
DCM: 350T

Bölümiň ady: Kombinator
Agramy: 2.19 kg
Material: ADC12
Ualyllyk göwrümi: 60,000 sany
DCM: 500T

Tehniki işgärlerimiziň metal bölekleri döretmekde giň bilimleri bar.Taslamany ösdürmegiň her bir döwründe, şol sanda talaplary ýygnamak, gural dizaýny we gurluşyk, FOT we önümçilik, ýük daşamak we logistika ýaly ugurlar bilen işleşeris.

In Engineeringenerçilik goldawy:
- Maşyn gurluşygy üçin goldaw,
- dizaýn we ters in engineeringenerçilik
- önümçilik we prosese gözegçilik
hilini ýokarlandyrmak
- material saýlamak
synag

10+ ýyllyk önümçilik tejribesi

20,000+ inedördül metr ussahananyň meýdany

Has çalt sitatalar we DMF hasabatlary

50+ tejribeli inersener

ISO 9001 / IATF 16949

Dünýä belli kompaniýalaryň çuňňur hyzmatdaşlygy

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň