MIM tarapyndan lukmançylyk diş ortodontik kysmy

Gysga düşündiriş:

Görnüşi: Diş saglygy üçin materiallar
Material: metal, poslamaýan polat 17-4ph
Önümiň ady: ortodontik ýaý
Reňk: Kümüş
Ölçegi: Mini / standart
Gaplamak: omörite
Oter :: 0.022 / 0.018


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri: Ningbo, Hytaý Model belgisi: Mini / Standard
Güýç çeşmesi: Hiç Kepillik: 3 ýyl
Satuwdan soňky hyzmat: Onlaýn tehniki goldaw Material: Metal, poslamaýan polat 316L
Ýaramlylyk möhleti: 1 ýyl Hil kepilnamasy: ce
Gurallaryň klassifikasiýasy: I synp Howpsuzlyk standarty: Hiç
Önümiň ady: Bracket Metalicos Ortodoncia Reňk: Kümüş
Ölçegi: Mini / standart Gaplamak: Custörite
Oter: 0.022 / 0.018 Hook : 3hook;345 çeňňek;çeňňek ýok
Kategoriýa: Edgewise / roth / mbt Görnüşi: Diş saglygy üçin materiallar

Metal sanjym galyplaýyş prosesi boýunça lukmançylyk skalpeli MIM

dört uly artykmaçlyk

1.PRECISION
Metal sanjym galyplaýyş MIM tehnologiýasy, çydamlylyk we minus 0.03 ~ 0.05mm bilen önümiň takyklygyny üpjün edýär.

2. GÖRNÜŞ SYITYASY
Hünärli material
Sleumşak görnüş hassany geýmäge amatly we arassalamak aňsatlaşdyrýar.Öz-özüni baglaýan örtük sahypasy has ygtybarly we az deformasiýa.

3.INDIVIDUATIO N.
Garaşygyň burçy her bir hassanyň ýagdaýyna baglylykda düzülendir.Her dişiň ortodontiki ýagdaýy kompýuter tarapyndan dörediler.

4.OPTIMIZED DIZAYN
ERATMAK ÜÇIN amatly we aňsat

Adaty ortodontiki tehnologiýa bilen deňeşdirilende, öz-özüni gulplaýan ýaýlarda polat simiň ýa-da reziniň ortodontik polat sim bilen baglanyşygyny aradan aýyrýan, polat sim bilen ýaýyň arasyndaky sürtülmäni ep-esli azaldýan we bejeriş wagtyny gysgaldýan goşmaça bloklaýjy enjam bar.

Metal sanjym galyplaýyş prosesi boýunça lukmançylyk skalpeli MIM

Müşderimiz

hyzmatdaş

Hasaba alnan maýasy 33,5 million ýuana we hünärmen üpjün edijidirmetal sanjym galyplary(MIM) tehnologiýa çözgütleri.Hyzmat üpjün ediji, R&D, önümçilik we satuwy birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana.Kompaniýanyň eýeçilik tehnologiýasy, häzirki wagtda döwlet tarapyndan goldanýan täze materiallara we ýokary derejeli enjam meýdanlaryna degişlidir.Tehnologiýa sarp ediş elektronikasy, lukmançylyk enjamlary, awtoulag bölekleri we iND ýaly köp ugurlara ýaýradylyp bilner.Senagat bölekleri.

Tehniki ugurda 10 ýyldan gowrak işlemek we çuňňur ösdürip ýetişdirmek arkaly, kompaniýanyň 50-den gowrak işgäri bar, ýyllyk önümçilik kuwwaty 75 milliondan gowrak bolan 15 önümçilik liniýasy bar.Kompaniýa ISO9001 hil dolandyryş ulgamy, ISO14001 daşky gurşaw dolandyryş ulgamy we OHSAS18001 hünär saglygy we howpsuzlygy dolandyryş ulgamy şahadatnamasyndan geçdi;Kompaniýanyň tehnologiki innowasiýasy 14 oýlap tapyş patentini, 13 sany peýdaly model patentini, 3 sany ylmy we tehnologiki üstünlikleri, 2 sany ýokary tehnologiýaly önümi we 30-dan gowrak MIM-iň esasy umumy tehnologiýa gözleg netijelerini aldy, bularyň hemmesi senagat taýdan ulanylyşy gazandy.

 

Näme üçin bizi saýlamaly?

“Salam-Tech” önümçilik enjamlary

Esasy önümçilik enjamlarymyz göni Germaniýadan getirilýär.

12

 

OEM & ODM kabul ederliklidir

Hytaýda bir bitewi metal bölekleri bilen üpjün ediji

5

6

 

Hil kepilligi

Gaty hil gözegçiligi, köpçülikleýin önümçilikden soň önümi berk barlamak

3

4

 

 

Güýçli gözleg we güýç

Gözleg we gözleg merkezimizde 15 inersenerimiz bar, olaryň hemmesi Hytaýyň Ylym we Tehnologiýa Uniwersitetiniň lukmanlary ýa-da mugallymlary.

biz hakda


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň