MIM metal sanjym kofe maşyn bölekleri

Gysga düşündiriş:

Tehnologiýa
Poroşok metallurgiýasy
Metal sanjym modifikasiýasy
Umumy material
Fc0208 / Fn0208
17-4Ph / 4605
Dykyzlygy
6.7-6.8
7.7-7.8
Gatylyk
Fc0208 (20-30HRC)
Fn0208 (35-40HRC)
17-4Ph (35-40HRC)
4605 (45-50HRC)
Arza
Lukmançylyk enjamlary we gurallary
Enjam meýdany
Awtoulag pudagy
Öý enjamlary

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy artykmaçlyklary

1) Poroşok metallurgiýasy material düzüminiň takyklygyny we birmeňzeşligini üpjün edip biler.

2) Birmeňzeş görnüşdäki we köp mukdarda önüm öndürmek üçin amatly, pes çykdajy.

3) Önümçilik prosesi okislenmeden gorkmaýar we hiç hili maddy hapalanma bolmaz.

4) materiallary tygşytlamak we çykdajylary azaltmak üçin indiki gaýtadan işlemek talap edilmeýär.

5) Iň kyn metallar we birleşmeler, ýasama erginler, gözenekli materiallar diňe bolup bilerporoşok metallurgiýasy bilen öndürilýär

Zawod gezelenji (2)

Biz kim?

Kunshan Jiehuang Electirc Tech Co., Ltd.

Ningbo Jiehuang Electirc Tech Co., Ltd., sanitariýa klapanlary, guýma, metal möhürleme, CNC işlenen bölekler, poroşok metal bölekleri, metal bölekleri ýaly hünärmenler;sanjym galyplary (MIM) bölekleri, plastmassa sanjym bölekleri we ş.m.Awtoulag, senagat, elektron we lukmançylyk pudaklarynda dürli programmalar üçin hyzmatlary hödürleýäris.

Näme edýäris?

Tehniki toparymyz, adaty metal böleklerini ösdürmekde 20+ ýyllyk tejribä eýe.

Taslamany ösdürmegiň ähli tapgyrlarynda - talaplary meýilleşdirmekden, gurallary dizaýn etmekden we köpçülikleýin önümçilikden, FOT we önümçilikden, ýük daşama çenli siziň bilen işleşeris.Metal awtoulag bölekleri, elektron bölekleri, 3C elektron bölekleri, takyk lukmançylyk bölekleri ýaly takyk metal önümlerini ýasap bileris!

hakda
hakda
hakda

Hyzmatdaşlyga hoş geldiňiz

Sitirlemek üçin haýsydyr bir soragyňyz bar bolsa, arkaýyn habarlaşyň.

2017-nji ýylda halkara işewürlik depesini iberdik.Ningbo, ingNingbo Jiehuang Çiýang Elektrik Tehnologiýa Co., Ltd.internationalhli halkara işewürligimiz bilen iş salyşmak. Biziň toparymyz bäsdeşlik bahasy, durnukly öndürijiligi we ýokary tehnologiýasy bilen adaty metal önümleri üçin köp sanly meşhur kompaniýa tarapyndan ileri tutulýan üpjünçi hökmünde saýlandy. Biz siziň üçin gowy işewür hyzmatdaş bolmak isleýäris uzak wagtlap Hytaýda.Sitirlemek üçin haýsydyr bir soragyňyz bar bolsa, arkaýyn habarlaşyň.OEM metal bölekleriňiz hoş geldiňiz.Netijeli we dostlukly satuw toparymyz size elmydama örän bäsdeşlikli sitatalar we ähli soraglaryňyza çalt jogap berer.

 

MIM hyzmatdaşyňyzyň ilkinji saýlamagy bolar diýip umyt edýärin!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň