Hytaýdan “High Pressu” alýuminiý guýma zapas şaýlaryny öndüriji

Biz ýokary Pressualýuminiý guýma bölekleri öndürijiHytaýdan.

Köp mukdarda bölek öndürmek üçin iň oňat önümçilik usuly, alýuminiý guýma.Hususan-da, gaty pes baha nyrhlary bilen höweslendirilen bölümler Mundan başga-da, adaty galyplar we gurallar ömri 60,000-den 100,000-e çenli.Diňe bu iki faktor, alýumin komponentlerini satyn alyjylar üçin dünýäde iň oňat saýlawyň näme üçin öndürilýändigini görkezýär.

Orta we ýokary göwrümli mukdarlar OEM alýuminiý guýma pudagynyň esasy ünsi.Frequygy-ýygydan ulanýan materiallarymyzyň käbiri alýumin, sink we magniýdir.

Iň ýokary öndüriji hökmündeHytaýda guýma bölekleri, sarp edijilere diňe önümler bilen çäklenmeýär;hilini hem üpjün edýäris!Senagat we müşderi ülňülerinden has ýokary we has ýokary önümler her ädimine birneme has köp üns bermek bilen öndürilýär.

Görelialýumin guýma böleklerizawodymyzda bilelikde !!!

 

SÖILGÜNIOD ÖNÜMLERINI ÖLÜM KASTASY

süzgüçli bedeniň guýulmagy

NEBIT nasosynyň ölmegi

图片 6

 

NEBIT nasosynyň we örtüginiň ölmegi

图片 3图片 4

ÖLÜM KASTING Öý

ÖLÜM KASTING Öý

 

 

ÖLÜM KESELI

ÖLÜM KESELIGÖRNÜŞLI Jaý

 

 

 

Oturylyşykda ölmek

guýulýan oturgyç

 

ÖLÜM KASTING

Yşyklandyryjy jaý

 

KAST KOMPUTUTER HOLDERI

guýýan kompýuter eýesi

 

ÖLÜM KASTING KOMBINERI

ÖLÜM KASTING KOMBINERI

 

Ölüm kastingini talap edýän taslamaňyz bar bolsa, sitata üçin haýyş ibermek hoş geldiňiz.

Döküm galyndylary we öl guýma bölekleri üçin siz arzan bahamyzy alarsyňyz.

 

 

 

 

 


Iş wagty: Iýul-08-2022