Hytaý alýuminiý guýma öndürijileri nähili?

Hytaýda kasting

 

Hytaý awtoulag alýuminiý guýmaesasan pyýada hereketlendiriji ulgamyny, geçiriş ulgamyny, şassi ulgamyny we beýleki ulgamlary öz içine alýar, önümleriň köp görnüşi bar, esasan önümler hereketlendirijiniň kysmy, dwigateli duralgalary, ýag panasy, korpus, başlangyç, şassi, debrýus gabygy, dişli guty gabygy, süzgüç plastinka birikdirilen, rul şassisi, tormoz tigir silindrli gabyk, rul rul, hereketlendiriji çarçuwasy, ABS ulgam bölekleri we ş.m.

Hytaý awtoulag alýuminiý önümlerini arassa eksport ediji bolup, importyň paýy peselmek tendensiýasyny görkezýär.2015-nji ýylda importyň mukdary 36,900 tonna bolup, içerki bazaryň 1,55% -ini emele getirdi.2015-nji ýylda Hytaý 113,800 tonna awtoulag alýuminiý önümlerini eksport etdi, bu bolsa içerki bazaryň 4,78% -ini emele getirýär, 2014-nji ýyldakydan birneme peseldi. Hytaýyň awtoulag zapas şaýlarynyň nyrhy awtoulag pudagynyň ösüşini goramakda möhüm rol oýnady.Hytaýyň awtoulag pudagynyň yzygiderli ösmegi we nyrh derejesiniň yzygiderli peselmegi bilen awtoulag alýuminini basýan bölekleriň nyrh bahasy yzygiderli azalýar.2015-nji ýylda Hytaýyň awtoulag alýuminiý basýan bölekleriniň nyrh bahasy önümiň umumy bahasynyň takmynan 0,3% -ini emele getirdi.

Awtoulag alýuminiý guýma pudagy, esasy maýa goýum kwotasy, uzak gurluşyk sikli, konsentrirlenen önümçilik, giň satuw meýdançasy we önüm satuw bahasynda transport çykdajylarynyň köp bölegi bolan maýa we tehnologiýany köp talap edýän pudakdyr.Içerki satuw çykdajylaryHytaý alýuminiý guýma kompaniýalary2014-nji ýylda 8,11% -den 2015-nji ýylda 7,82% -e çenli azaldy we daşary ýurt satuw çykdajylary 2014-nji ýylda 12,11% -den 2015-nji ýylda 9,82% -e çenli azaldy. Senagatyň ortaça transport bahasy 0,29% azaldy.Hytaýyň awtoulag alýumin zawodlarynyň satuw çykdajylary transport çykdajylaryny, saklamak çykdajylaryny, gaplama çykdajylaryny, aýlyk haklaryny, marketing çykdajylaryny we ş.m. öz içine alýar, saklamak we daşamak çykdajylary umumy çykdajylaryň 65% -ini, gaplama çykdajylary 25%, ikisi hem satuw çykdajylarynyň 90% -ini emele getirýär.

Global ykdysady integrasiýa tendensiýasy bilen dünýäde öl önümçiliginiň esasy ünsi kem-kemden Hytaýa öwrüldi.Hytaýda zähmet we alýumin baýlyklarynyň artykmaçlyklary bar, Hytaýda guýma pudagy çalt ösüş tendensiýasyny görkezdi.


Iş wagty: Noýabr-03-2022